İlk, orta, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimi için Kıbrıs’a gitti ve Yakın Doğu Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. Stajlarını Gazi Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde ve okul öncesi kurumlarda yaptı.

Mezuniyet sonrası pek çok kurumdan psikoterapi eğitimleri, çocuk değerlendirme eğitimleri, test eğitimleri gibi eğitimler ve çok değerli hocalardan süper vizyon aldı.

Danışmanlığı yaptığı eğitim kurumlarında aile ve çocuk psikolojisi hakkında çok sayıda seminer verdi. Oyun grupları açarak 0-5 yaş dönemi çocuklarla ve anneleriyle çalışmalar yaptı.

Çalışma alanı olarak çok sevdiği çocuk ve aile alanına odaklanarak “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı” üzerine yoğun çalışmalar yapmıştır.

Anne bebek sağlığı, bebek-çocuk odaklı aile danışmanlığı, çocuk sorunları üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Daha önce özel çocuk klinikleri, kreş ve gündüz bakımevi rehberlik birimleri, kendi merkezi ve özel hastanelerde görev yapan Demirhan, şu anda Medical Park Hastanesi’nde ve kendi danışmanlık merkezinde görev yapmaktadır.

1982 doğumlu Demirhan evli ve 2 çocuk annesidir.

Bebek ve Çocuk Gelişimi
0-6 Yaş Gelişimi
7-12 Yaş Gelişimi
Ebeveyn-Aile-Çocuk-Ergen Odaklı Danışmanlık
Anne Bebek Bağlanma Sorunları
Alt Islatma, Kaka Tutma
Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sorunları
Tikler, Tırnak Yeme, Çocukluk Çağı Masturbasyonu
Davranış Bozuklukları
Öğrenme ve Dikkat Bozuklukları
Okul ve Ders Başarısızlığı
Okula Alışma ve Uyum Problemleri
Gecikmiş Konuşma
Kardeş Kıskançlığı
Otizm
Fobiler
Uyku Problemleri
Yeme Problemleri
Eğitim Danışmanlığı
Meslek Seçimi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği – Ankara
Nöropsikolojik Test Bataryaları Eğitimleri – Ankara
Çocuk Testleri Eğitimleri – Ankara
Klinik Görüşme Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği – Ankara
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi – Ankara
Oyun Terapisi Eğitimleri – Ankara
Denver Testi Eğitimi – Ankara

Diğer Tüm Sorunlarınızda Yanınızdayız!