Etik Yönetmeliği

22 Haziran 2002  Türkiye Psikiyatri Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu Tarafından Kabul Edilmiştir.

Ruh hekimliği (psikiyatri) tıp biliminin bir dalıdır ve her ruh hekimi tıbbın evrensel etik ilkelerine uymak zorundadır. Tıptaki genel etik ilkelerden sapmamak koşulu ile psikiyatrinin kendine özgü etik ilkeleri ve uygulamaları vardır. Kültürel, toplumsal ve ulusal farklılıklar olabileceği için etik ilkeleri ve kuralları sürekli gözden geçirmek gerekebilir.

PSİKOLOJİK DANIŞMADA GİZLİLİK

Psikolojik danışmanın temeli olarak düşünülmektedir. Psikolojik danışma, yalnızca güven üzerine kurulu bir ilişkiyle gerçekleşebilir.

Özellikle danışanın, paylaştığı her ne olursa olsun, bu bilgilerin ona zarar verecek bir şekilde kullanılmayacağını hissetmesi, buna inanması gerekir. Gizliliğin bir anlamı “güçlü güven”dir.

Moxo Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Duygu Demirhan

+90 (533) 417 79 40 info@duygudemirhan.com

Copyright © 2018-2021 All Right Reserved, Duygu Demirhan. Web Design Powered By WAXAE